Thứ Ba, 20 tháng 6, 2017

DƯƠNG TRUNG QUỐC LẠI TÀO LAO

ĐẶNG HUY VĂN

Dương Trung Quốc lại tào lao
Cùng Chung lật lọng đồng bào Đồng Tâm!

Vào sinh ra tử bao năm
Đánh Tây từ thuở ngươi nằm trong nôi
Gạo nuôi ngươi lớn Quốc ơi
Là từ mảnh ruộng của người Đồng Tâm
Nay ai cướp đất xí phần
Mà ngươi chà đạp nông dân xứ này?

Phải chi ngươi cũng chung tay
Với phường cưỡng cướp đất này ăn chia?
Cùng xơi cục nọ cục kia
Nên hai tháng trước cùng về Đồng Tâm
Xui Chung cam kết ký “nhầm”
“Không truy cứu dân Đồng Tâm giữ người”

Sau khi dân thả người rồi
Ngươi xui Chung lật lọng người, đúng không?
Ngươi thích dân gọi bằng “ông”
Hay bằng “mày” hỡi kẻ không giống người?
Sử nô tưởng đã nhục rồi
Lừa dân, lật lọng, xu thời...nữa ư?

Tóc ngươi bạc, mắt đã mờ
Vào luồn ra cúi đến giờ, khổ không!
Đáng ra được gọi bằng “ông”
Lại theo lũ bán non sông cho Tàu
Quốc ơi hãy tỉnh lại mau
Về ngay xin lỗi đồng bào, rõ chưa?

Non sông Vàng rực nắng trưa
Đồng bào ơi hãy dựng Cờ Đồng Tâm
Đuổi Tàu cộng sản ngoại xâm
Diệt bầy Chiêu Thống cam tâm theo Tàu
Vùng lên toàn thể đồng bào!
Sạch quân tham nhũng dâng trào niềm vui!

Hà Nội, 21/6/2017
Đ.H.V.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét