Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

BA ƠI CỘNG SẢN LÀ AI?

ĐẶNG HUY VĂN

Ba ơi cộng sản là ai?


Ba ơi cộng sản là ai?
Mà tranh đấu, đấu tranh hoài vậy ba

Một thời con gái đấu cha
Cháu trai cầm súng bắn bà, giết ông
Ruộng nhà thành ruộng của công
Bắt vào hợp tác cánh đồng xác xơ
Trẻ con đói rách bơ phờ
Ngồi chờ viện trợ mì thừa, bo bo
Vừa đi học, vừa chăn bò
Ngày ngày khoai sắn chưa no dạ dày
Lớn lên ra trận đánh Tây
Rước Tàu vào lại xéo giày quê hương!

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

TƯ CHÍNH MÌNH TÀU CỘNG LẤN CON ƠI!

ĐẶNG HUY VĂN

Tư Chính mình Tàu cộng lấn con ơi! 

Tư Chính mình Tàu cộng lấn con ơi!
"Để Việt-Trung cùng tiến lên cộng sản"
Xây "dân chủ nghìn lần hơn Tư Bản"
Như "bác Mao từng dạy dỗ bác Hồ"