Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

MÀY CÓ BIẾT CHÚNG TAO LÀ AI KHÔNG?

Đặng Huy Văn - Tại quận Cầu Giấy Hà Nội, có một trường Liên Cấp Tư Thục do 4 cổ đông sáng lập. Họ gồm Nguyễn Thị Xuân Trang, con gái thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Trần Thị Hồng Vân, con gái của trung tướng Trần Văn Vệ, phó thủ trưởng cơ quan Cảnh Sát điều tra Bộ CA, Trần Thị Hồng Hạnh và Trần Thị Huyền, con gái ông Trần Văn Bình, anh trai của ông Vệ là chủ tịch HĐQT ngân hàng Đông Á. Trường này thực chất là thuần Việt nhưng để có nhiều học sinh theo học với học phí cao nên được treo biển là Trường Quốc Tế GateWay, học phí lớp Một mỗi năm là 117 triệu đồng chưa kể tiền ăn.