Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2018

MUÔN ĐỜI TẠC DẠ GHI LỜI NÚI SÔNG

Đặng Huy Văn: Nhân dịp đảng ta đang định đưa ra Quốc Hội VN thông qua Luật Đặc Khu để dâng Tàu 3 "đặc khu kinh tế" Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, tôi xin được đăng lại đây một bài viết về Ngô Quyền-một "NGƯỜI CON GIÀ ƯU TÚ" của dân tộc Việt Nam, năm 938 đã giải phóng nước ta thoát khỏi một ngàn năm Bắc Thuộc của giặc Tàu.

MUÔN ĐỜI TẠC DẠ GHI LỜI NÚI SÔNG!      
(Lời khấn và cảm nhận trước Lăng Ngô Vương vĩ đại)
     
      Ngàn năm Bệ Hạ nằm đây
Thưa Ngô Vương, hỏi thời này lạ chưa?

Thứ Ba, 19 tháng 6, 2018

SAO CÁC NGƯỜI DÁM NHÂN DANH TỔ QUỐC?

ĐẶNG HUY VĂN

Sao các người dám nhân danh Tổ Quốc?
Đàn áp dân biểu tình quyết tử giữ non sông
Xưa cả nước toàn dân đi biểu tình chống Pháp
Nay biểu tình chống Tàu, có gì khác nhau không?

Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2018

NĂM NĂM BA BỊ CÙM GÔNG

Đặng Huy Văn: Nhân sắp tới đây, con trai và con dâu của tôi sẽ vào thăm Bảo Tàng Ngục Kon Tum. Tôi xin post lại đây bài thơ này mong 2 con tôi sẽ đọc trước Tượng Đài Ngục Kon Tum để tưởng nhớ Ông Nội của các con. Bởi cách đây 88 năm, ông nội của các con tôi đã bị giam cầm tại đó.

NĂM NĂM BA BỊ CÙM GÔNG
(Kính viếng hương hồn ba nhân 88 năm ba bị giặc Pháp bắt giam)

Tám tám năm đã trôi qua(1)
Lần theo trang viết lệ nhòa, ba ơi!
Hóa ra ba cũng một thời
Lên đèo xuống vực không người sẻ san!