Thứ Ba, 2 tháng 2, 2021

PHẢI CHI BẠN LÀ MỘT THIÊN THẦN NHỎ?

 (Mến tặng Mẹ kính yêu)


Con có bạn nữ học cùng một lớp
Kính thầy cô, học chăm chỉ ngoan hiền
Lo cho con từng bữa trưa, giấc ngủ
Động viên con cùng cố gắng vươn lên