Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2021

ÔNG BÀ NỘI DẤU YÊU CỦA TÔI - BÀI 1

 Đặng Huy Văn: Tôi có hai đứa cháu nội đều là cháu trai ngoan hiền và kháu khỉnh. Cháu nội cả năm nay 11 tuổi tên là Hồng Phúc, cháu út 9 tuổi là Hoàng Quân tự xưng tên mình là Nick. Cả hai cháu đều yêu cầu tôi hãy viết về Kỵ Nội của chúng hay chính là Ông Bà Nội của tôi.

Vậy từ nay, trên trang Huy Văn Đặng Facebook này hoặc trang Đặng Huy Văn Blog tôi sẽ chỉ viết về Ông Bà Nội Dấu Yêu Của Tôi đã chết đói năm 1955, khi tôi vừa tròn 11 tuổi, cách đây 66 năm về trước.


ÔNG BÀ NỘI DẤU YÊU CỦA TÔI - BÀI 1

Thứ Ba, 4 tháng 5, 2021

VONG THƯ TỪ QUẦN ĐẢO HOÀNG SA

 Đặng Huy Văn:  Ngày 19 tháng Giêng năm 1974, giặc Tàu cộng sản đã kéo hàng chục chiến hạm và hàng vạn lính Trung Quốc sang bao vây và cưỡng chiếm Quần Đảo Hoàng Sa của chúng ta từ Chính Thể Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) lúc bấy giờ đang bảo vệ Quần Đảo Hoàng Sa của Việt Nam có từ thời Vua Gia Long (1762-1820) để lại. Trước lực lượng áp đảo của Trung cộng, các chiến sĩ Hải Quân VNCH đã tử thủ đến giọt máu cuối cùng và đã có 74 lính Hải Quân VNCH hi sinh anh dũng, trong đó có Hạm Trưởng Ngụy Văn Thà và hàng chục đồng đội khác của ông đã chìm cùng Chiến Hạm HQ-10 vào sáng ngày 19/1/1974 đó.

VONG THƯ TỪ QUẦN ĐẢO HOÀNG SA

(Kính viếng  74 chiến sĩ VNCH đã hi sinh tại Hoàng Sa 19/1/1974)