Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019

VUI SAO MÙNG 1 THÁNG 6!

Đặng Huy Văn: Tôi có hai đứa cháu nội mà mùng 1 tháng 6 về chẳng biết mua quà gì cho chúng. Các cháu ngày nào cũng học vẽ ở nhà tôi nên chúng biết ông không có tiền, nên đã đề nghị ông viết một bài thơ tặng chúng.

VUI SAO MÙNG 1 THÁNG 6!
(Viết thay lời mẹ các cháu)

Vui sao mùng 1 tháng 6!
Mừng ngày Quốc Tế thiếu nhi
Của trẻ em toàn Thế Giới
Các con thích mẹ tặng gì?

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2019

TỔ QUỐC ĐÃ THỜI NÀO LẠ KỲ THẾ NÀY CHƯA?

ĐẶNG HUY VĂN

Tổ Quốc đã thời nào lạ kỳ thế này chưa?


Tổ Quốc đã thời nào lạ kỳ thế này chưa?
Bé lớp Một bị quan ông ấu dâm trong thang máy
Camera ghi lại rõ ràng mà ông ta còn chối cãi
Nhìn dễ thương nên "nựng" bé chút thôi!