Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2018

NHÂN MÙNG 1 THÁNG 6

(Viết tặng các trẻ thơ nghèo)Mỗi khi đời đau nhói
Ông Bụt lại hiện ra
Cứu giúp tôi qua khỏi
Như cổ tích nước nhà