Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2016

HỒNG PHÚC VỀ QUÊ NỘI

Đặng Huy Văn

Hồng Phúc sắp sáu tuổi
Lần đầu được về quê
Cùng ông bà cha mẹ
Vui sao một sáng hè

Thứ Hai, 22 tháng 8, 2016

ĐỜI ÔNG LÀ TẤM GƯƠNG "CHÓI LỌI"

ĐẶNG HUY VĂN
(Thương tiễn hồn ma ông bí thư TU Yên Bái)

Tại sao chúng nỡ bắn vào ông

Một vị bí thư nguyện dốc lòng
Trọn đời tận tụy chung xây đảng
Để nghèo đất nước hại non sông