Thứ Hai, 18 tháng 7, 2016

THƯƠNG GỬI CHÁU ĐẶNG QUỲNH MAI

Hồn Dân Việt

Ngày xưa Mai là cô giáo
Dạy mấy trẻ con trong làng
Tập múa ba lê, tập hát
Đêm hè vui dưới sao trăng

Thứ Hai, 11 tháng 7, 2016

BƯỚC RA TỪ CHUYỆN CỔ TÍCH VỀ LÒNG HIẾU THẢO