Thứ Hai, 18 tháng 1, 2016

HAY TỔ QUỐC LÀ QUẦN ĐẢO HOÀNG SA MÁU THỊT?


ĐẶNG HUY VĂN
(Viết tặng Trần Ích Tắc nhân ngày Hải Chiến Hoàng Sa)

Trần Ích Tắc ơi  
Tổ Quốc là gì
Mà thiêng liêng đến thế?
Tổ Quốc là đảng của bác Hồ để lại
Phải không ông?
Nó từng khiến triệu người con
Nguyện chỉ trọn đời hi sinh cho đảng
Mà không quan tâm đến việc giặc Tàu xâm lăng  
Đang xâm phạm Biển Đông?

Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2016

ĐÊM GIAO THỪA TRƯỚC TƯỢNG ĐÀI LÝ THÁI TỔĐẶNG HUY VĂN

Sao Đức Vua đêm Giao Thừa thao thức
Bởi giặc Tàu sang quấy phá phải không?
Hay tại bởi bầy Việt gian bán nước
Về Thăng Long để tranh bá xưng hùng?