Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2019

TỪ CÕI "THIÊN ĐƯỜNG CỘNG SẢN"

Đặng Huy Văn- Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh là quê ngoại của tôi. Cháu Phạm Trà My 26 tuổi, một trong số 31 nạn nhân người Việt trong tổng số 39 người đã bị chết ngạt trong một thùng xe tải đông lạnh trên đất Anh sáng ngày 23/10/2019 là cô cháu gái gọi tôi bằng ông. Đọc vài dòng tin nhắn cuối đời mà Trà My đã gửi cho mẹ của mình mà lòng tôi quặn thắt. Trong nỗi đớn đau tột cùng, tôi đã tự vấn lương tâm mình: Phải chăng chính cái "thiên đường cộng sản" mà chúng tôi đã hiến dâng cả cuộc đời để dựng nên kia đã giết chết đứa cháu gái vô cùng yêu quí của tôi?

Từ cõi "thiên đường cộng sản"
(Tưởng nhớ cháu Phạm Trà My)

Ơi con gái Phạm Trà My!
Từ cõi "thiên đường cộng sản"
Sang Anh con kiếm tìm gì?
Trong nước "muốn gì cũng được"
Con sang tư bản làm chi?