Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

TRẢ LỜI THƯ CỦA NGUYỄN XUÂN LỘC

Đặng Huy Văn: Vừa nhận được thư của Nguyễn Xuân Lộc, môt blogger, một nhà thơ trữ tình với những bài viết chan chứa tình bạn bè, tình quê hương đất nước. Anh ấy còn là một người bạn đồng hương ngày trước cũng học đại học và làm việc ở Bulgaria hơn 10 năm, rủ sang Bul du lịch vào tháng 6 này. Thư anh ấy viết: