Thứ Tư, 28 tháng 8, 2019

XIN BÁI CUỘI TRƯỚC PHẬT ĐƯỜNG

ĐẶNG HUY VĂN

Xin bái Cuội trước Phật Đường 

Bàn thờ Cuội đặt trong Chùa
Cao sang trang trọng bất ngờ, Cuội ơi!
Sống làm "cha nội" giống nòi
Thác về làm chú Cuội ngồi cung trăng

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2019

ÔI TỔ QUỐC BIỂN ĐÔNG DÀO DẠT SÓNG!

ĐẶNG HUY VĂN


Ôi Tổ Quốc Biển Đông dào dạt sóng!

Ôi Tổ Quốc Biển Đông dào dạt sóng!
Với Hòang Sa, Trường Sa của ta nay
Cùng Tư Chính bãi vàng đen trải rộng
Để mai kia xây lại nước non này

DÂN TỘC ĐÃ BAO GIỜ NHỤC NHÃ THẾ NÀY CHƯA?

ĐẶNG HUY VĂN

Dân tộc đã bao giờ nhục nhã thế này chưa?


Dân tộc đã bao giờ nhục nhã thế này chưa?
Phải làm "con" một lão già ô trọc
Từ Tàu sang không rõ ràng nguồn gốc
Bảy tư năm phải gọi "bác" tôn thờ