Thứ Tư, 14 tháng 9, 2016

XEM ÔNG "ĐẢ HỔ DIỆT RUỒI"

ĐẶNG HUY VĂN

Xem ông "đả hổ diệt ruồi"
Giúp dân được mấy trận cười, cám ơn!
Ông là người biết khơi nguồn
Luôn tìm cách biến chuyện buồn thành vui

“Đồng chí” ông được đổi đời

Nên vui chứ sao ông ngồi không yên?
Hay ông đấu đá thành quen
Đều quan "trong sạch", ông tìm diệt ai?

Sao không diệt bọn tay sai
Thân Tàu bán nước người người rẻ khinh?
Rồi về lo giữ lấy mình
Dân nổi giận chẳng nể tình ông đâu!

Cút đi phường liếm trôn Tàu
Bán Hoàng Sa, rước giặc vào Biển Đông!

Hà Nội, 14/9/2016
Đ. H. V.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét