Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2014

HẦU CHUYỆN ĐỨC NGÔ VƯƠNG

Tặng Tiến sĩ Đặng Huy Văn


Bác Văn hầu chuyện Đức Ngô Vương
Một sớm cuối thu thật tỏ tường.
Xã tắc lao đao nhiều vấn nạn,
Sơn hà xơ xác lắm tai ương.
Bao giờ chưa hết loài sâu mọt,
Lúc ấy vẫn còn tệ nhiễu nhương.
Tiên liệt linh thiêng, xin cứu giúp
Bàn dân thiên hạ khỏi đau thương!

Phan Liên Khê 

(Thượng tá CCB)

Nguồn: Phản hồi bài viết "Muôn Đời Tạc Dạ Ghi Lời Núi Sông!" đăng trên Bùi Văn Bồng G+ 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét