Thứ Năm, 3 tháng 11, 2016

FORMOSA SẼ TRỞ THÀNH TỬ ĐỊA

ĐẶNG HUY VĂN

Formosa
Sẽ trở thành tử địa
Của Việt gian
Cùng Tàu chệt ngông cuồng
Trước sức mạnh của giáo dân
Cùng đồng bào Nghệ Tĩnh
Dưới sự dẫn dắt của Chúa Trời
Và nghĩa sĩ Sơn Dương

Kẻ nào đã ra lệnh
Trục xuất Cha
Khỏi địa danh Nghệ Tĩnh?
Hỡi lũ vô thần xuẩn ngu
Không thấu hiểu lòng dân
Dân cần minh bạch
Cá cần nước sạch
Như trời xanh
Cần vũ trụ xoay vần

Ai đã trao quyền
Cho Formosa Tàu tồn tại
Bảy mươi năm
Tại Vũng Áng - Sơn Dương?
Mà không thèm hỏi ý kiến
Dân Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Người đã mấy nghìn năm
Quên mình giữ quê hương

Kẻ nào đã lặng câm
Khi bọn Formosa xả thải
Làm cá chết tràn bờ
Khắp bốn tỉnh Miền Trung?
Hay ngươi đã nhận tượng vàng
Từ Formosa mang tên "bác"
Nên há miệng mắc quai
Mà phản bội non sông?

Mồm ngươi từng hô
Chống cường quyền tham nhũng?
Nay thú nhận "ta chống ta"
Ngươi đã nói vậy, đúng không?
Sao ngươi không về vườn đi
Chăn lợn, gà giúp vợ
Kẻo mai ngày
Hổ thẹn với cha ông?

Kẻo mai ngày
Khi đồng bào đứng dậy
Dân sẽ không cho   
Ngươi được chết toàn thây
Mà ôm tượng vàng ròng
Vào thăm lăng viếng "bác"
Khoe đã dâng nước cho Tàu
Nên tượng vàng "bác"  
Còn đây!

Để mai ngày
Đèo Ngang nghi ngút khói
Mùi  trầm hương
Tưởng niệm những anh hùng
Đã ngã xuống vì
Đuổi Formosa dơ dáy
Cho nghìn sau
Còn biển sạch Sơn Dương!

Để mai ngày
Formosa thành tử địa
Của Việt gian
Cùng Tàu chệt cuồng ngông
Để Sơn Dương
Mãi mãi thành Thánh Địa
Lưu danh thơm
Các nghĩa sĩ anh hùng!

Hà Nội, 3/11/2016
Đặng Huy Văn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét