Thứ Ba, 10 tháng 5, 2016

ÔI ĐÂU RỒI THIÊN ĐƯỜNG XƯA CỦA MÁC?

ĐẶNG HUY VĂN
(Viết tặng đồng bào Việt Nam yêu dấu)

Chào đồng bào xuống phố đòi biển sạch
Kệ dùi cui, báng súng cản trên đường
Chào tuổi trẻ biểu tình đòi cá sạch
Mặc khắp nơi bị đàn áp tang thương

Biển không sạch thì lấy đâu muối sạch
Và tìm đâu những bãi tắm an toàn
Cá không sạch thì lấy gì mà sống
Khi nơi nơi thịt bẩn bán tràn lan!

Hay đất nước đã đến ngày tận thế?
Bởi không vâng lời Chúa những điều răn
Hay dân tộc đã đến thời mạt vận?
Vì cam tâm sống kiếp sống ngu đần

Đứng lên ư? Đứng lên th sẽ chết!
Triệu "con em" nòng súng đã kề vai
Thiên An Môn xe tăng chờ xuất kích
Sẽ cán cha, bắn mẹ...chẳng chừa ai!

Ôi đâu rồi thiên đường xưa của Mác?
Trời tự do le lói cuối đường hầm...
Nếu không có Đức Ngô Vương sống lại
Chắc non sông Bắc Thuộc tiếp ngàn năm?

Hà Nội, 11/5/2016
Đặng Huy Văn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét