Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2015

LÃO TRƯ CẢ DẠO ĐI ĐÂU?

Đặng Huy Văn

Kết quả hình ảnh cho lão trư bát giới
LÃO TRƯ CẢ DẠO ĐI ĐÂU?

Lão Trư cả dạo đi đâu?
Để dân cư mạng xôn xao luận bàn

Trư đi tụ tập Việt gian
Giúp Tàu cũng cố Trường-Hoàng phải không?
Hay đi vận động lòng vòng
Chống Hoa Kỳ đến Biển Đông lúc này?

Hay vì bóng ngã về Tây
Trư buồn muốn đến giải bày vài nơi
Chẳng may đạn lạc, tên rơi
Nay đang nhờ Pháp phục hồi chức năng?

Trư ơi ngươi có hay chăng
Kẻ thù truyền kiếp xâm lăng là Tàu
Trư theo Tàu cộng vì đâu
Nhờ Tàu dàn xếp phiếu bầu phải không?

Cái thời lão Lú, lão Nông…
Lấy quyền chức đổi non sông qua rồi!
Dân mình đã ngộ Trư ơi
Theo Tàu dân Việt muôn đời rẻ khinh

Sao không cưỡi sóng quê mình
Noi Bà Triệu chém cá kình Biển Đông
Trổ tài giúp núi giúp sông
Để dân trăm họ đồng lòng Trư ơi?

Mà Trư phò lũ đười ươi
Thích độc đảng, thích ghế ngồi Tàu ban
Nhỡ mai Tàu cộng vỡ tan
Không nơi nương náu non ngàn còn không?

Theo Hoa Kỳ giữ Biển Đông
Hay theo Mao hiến non sông cho Tàu?
Thời gian Trư chẳng còn đâu
Trả lời ngay để đồng bào còn thương!

Tà tà bóng ngã Tây Phương
Hừng Đông đã tắt dặm trường còn xa!

Hà Nội, 5/7/2015
Đặng Huy Văn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét