Thứ Tư, 8 tháng 4, 2015

BÀ CÁT HANH LONG ƠI!

Nguyen Thi Nam.jpg
Đặng Huy Văn: Nhân dịp tròn 70 năm ngày Việt Minh giành được chính quyền, 1945, chúng ta không thể nào quên được những người đã có nhiều đóng góp công của cho Mặt Trận Việt Minh thời đó, mà có lẽ bà Nguyễn Thị Năm hiệu Cát Hanh Long là người đóng góp to lớn nhất. Trước năm 1945, bà đã hiến cho Việt Minh 20.000 đồng bạc Đông Dương tương đương 700 lượng vàng lúc bấy giờ. Trong “Tuần Lễ Vàng” của chính phủ VN DC CH, bà đã hiến 100 lượng vàng. Sau này đi theo kháng chiến lên Thái Nguyên, bà đã góp rất nhiều tiền gạo để nuôi bộ đội, có lúc bà nuôi cả một Trung Đoàn trong nhà.

Bà cũng đã từng bí mật nuôi nhiều cán bộ Việt Minh vì bà cho họ là những người thực sự yêu nước, sau này giữ những trọng trách trong chính phủ VNDCCH như Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng, Hoàng Hữu Nhân, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Tùng, Vũ Quốc Uy, Hoàng Thế Thiện, Lê Thanh Nghị…Đặc biêt, bà Năm còn có hai người con trai là Nguyễn Cát và Nguyễn Hanh đều tham gia Việt Minh từ trước năm 1945, sau này là những cán bộ quân đội có uy tín.

Một người mẹ Việt Nam đã đóng góp nhiều công của cho Việt Minh để đánh đuổi giặc Pháp như bà Cát Hanh Long lẽ ra phải được Việt Minh khắc bia, dựng tượng. Vậy mà bà lại bị chính Việt Minh mượn tay các cố vấn Trung Quốc đấu tố và đã xử bắn bà một cách rất dã man vào ngày 9/7/1953 trước sự khiếp đảm của những người yêu nước khác. Tôi rất mong rồi đây lịch sử sẽ làm sáng tỏ vụ án oan khủng khiếp này để phục hồi danh dự cho một người mẹ Việt Nam, bà Nguyễn Thị Năm nồng nàn yêu nước đó.

BÀ CÁT HANH LONG ƠI!
(Kính viếng bà Nguyễn Thị Năm)

Bà Cát Hanh Long ơi!
Tròn sáu hai năm rồi
Từ Niết Bàn có nhớ
Về một thời xa xôi?

Về Chinh, Đồng, Việt, Thọ(1)
Thanh, Tùng, Nghị…một thời
Bà nuôi ăn nuôi ở
Mà còn bạc hơn vôi!

Về trung đoàn bà nuôi
Cơm ăn no đánh giặc
Bởi bà căm thù Pháp
Cướp nước, áp bức người

Về ngày bà dâng tặng
Hai vạn đồng Đông Dương
Cho Việt Minh, quy đổi
Hơn bảy trăm lượng vàng

Về tuần vàng Bốn Sáu
Một trăm lượng bà trao
Để Việt Minh mua súng
Đánh Pháp cứu đồng bào

Về ngày làm chủ tịch
Hội Phụ nữ Thái Nguyên
Rồi Liên Khu Việt Bắc
Tham gia mấy khóa liền

Về hai con Hanh, Cát
Đều đi theo Việt Minh
Nguyễn Cát trung đoàn trưởng
Đã chiến đấu quên mình

Về Nguyễn Hanh vào Huế
Theo ông Nguyễn Lương Bằng
Thu Ấn Gươm Bảo Đại
Cướp chính quyền Bốn Lăm

Về bè đảng Ích Tắc
Rước mời cộng sản Tàu
Sang Việt Nam giết hại
Người yêu nước thương đau

Còn xui Tàu quy tội
“Giả dối nhằm chui sâu
“Leo cao vào hàng ngũ
“Cách mạng, hại đồng bào”

Sao cộng Tàu biết rõ?
Bà Năm yêu nước mình
Muốn Việt Nam độc lập
Không như “hồ ly tinh”

Theo Trung Hoa cộng sản
Mượn Tàu giết dân mình
Làm tay sai cho giặc
Để trọn đời hiển vinh

Ai bịt râu ngồi dự?
Cuộc đấu tố bà Năm(2)
Viết bài đăng lên báo
Địa chủ ác trăm lần(3)

Sao ngày ra trường bắn?
Bà van lạy dân quân
Xin được ngồi niệm Phật
Mong xá tội vong nhân

Mà Phật chưa kịp niệm
Súng đã nổ rền vang
Máu bà trào tung tóe
Hoen cờ đỏ sao vàng

Nay bà nương Cõi Phật
Nhận chân được con người
Ai yêu non sông Việt?
Hại dân mình là ai?

Nay cả toàn dân tộc
Đã biết kẻ giết bà
Là tội đồ phản quốc
Trời đất chẳng dung tha!

Bà Năm nay thành Phật
Là người mẹ anh hùng
Của con dân nước Việt
Sống mãi cùng núi sông!

Kính xin bà hãy độ
Cho con Lạc cháu Hồng
Thoát giặc Tàu cộng sản
Giữ vẹn toàn Biển Đông!

Để nghìn sau chói lọi
Tên bà Cát Hanh Long!

Hà Nội, 8/4/2015
Đặng Huy Văn

CHÚ THÍCH & TÀI LIỆU THAM KHẢO:

 

(1). Nguyễn Thị Năm – Wikipedia tiếng Việt

 

(3). ĐỊA CHỦ ÁC GHÊ | MINH TRIẾT VIỆT 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét