Thứ Bảy, 5 tháng 7, 2014

THÀ MẤT NƯỚC CHỨ QUYẾT KHÔNG MẤT ĐẢNG

Đặng Huy Văn: Trước sự xâm lăng trắng trợn của giặc Tàu trên các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông của Việt Nam nhất là từ ngày TQ hạ đặt trái phép giàn khoan HD 981 trên hải phận nước ta, nhiều nhân sĩ trí thức yêu nước cho rằng đảng CS Việt Nam cần phải từ bỏ sự độc tôn lãnh đạo đất nước của mình để nước ta có thể bắt tay với các nước có lực lượng hải quân hùng mạnh trên thế giới nhằm đánh đuổi giặc cộng sản Trung Quốc xâm lược. Quan điểm này đã bị ông TBT Nguyễn Phú Trọng kịch liệt lên án vì cho rằng làm như thế có thể giữ được nước nhưng sẽ mất đảng! Ông kiên quyết giữ "Điều 4" của Hiến Pháp VN 1992 sửa đổi để kiên quyết giữ đảng cho dù đất nước có bị Trung Quốc xâm lăng và đồng hóa. 

Thấy một bài thơ đăng trên Hồn Dân Việt Facebook rất ăn ý với tâm tư này của ông TBT Nguyễn Phú Trọng, tôi xin phép được đăng lại bài thơ đó ở đây để mọi người cùng đọc.

THÀ MẤT NƯỚC CHỨ QUYẾT KHÔNG MẤT ĐẢNG!


Thà mất nước chứ quyết không mất đảng!
Tổng bí thư đã quán triệt rõ ràng
Nước của dân đảng làm sao giữ nổi
Thôi thà làm đầy tớ bọn xâm lăng
Để được chúng cho ngồi trên ghế đỏ
Thêm vài năm nhằm vét bạc vơ vàng
Khi dân đuổi sẽ chuyển sang Tàu ở
Đảng cần chi sông núi cõi trời Nam!

Hà Nội, 22/6/2014
Hồn Dân Việt

1 nhận xét: