Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2018

MUÔN ĐỜI TẠC DẠ GHI LỜI NÚI SÔNG

Đặng Huy Văn: Nhân dịp đảng ta đang định đưa ra Quốc Hội VN thông qua Luật Đặc Khu để dâng Tàu 3 "đặc khu kinh tế" Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, tôi xin được đăng lại đây một bài viết về Ngô Quyền-một "NGƯỜI CON GIÀ ƯU TÚ" của dân tộc Việt Nam, năm 938 đã giải phóng nước ta thoát khỏi một ngàn năm Bắc Thuộc của giặc Tàu.

MUÔN ĐỜI TẠC DẠ GHI LỜI NÚI SÔNG!      
(Lời khấn và cảm nhận trước Lăng Ngô Vương vĩ đại)
     
      Ngàn năm Bệ Hạ nằm đây
Thưa Ngô Vương, hỏi thời này lạ chưa?

      Người đần thì được làm vua
Học hàm học vị bán mua dễ dàng
      Cúi luồn hơn hẳn tài năng
Bạc vàng trên cả họ hàng người thân
      Kẻ gian rao giảng nghĩa nhân
Những người chính trực thì gần nhà giam
      Lọc lừa chễm chệ cửa quan
Dân lành khiếu kiện kêu oan nối đời
      Ngai vàng chót vót thích ngồi
Giặc Tàu giày xéo giống nòi mặc bay!

      Ngô Vương có nhớ những ngày
Ngàn năm Bắc Thuộc đọa đày cần lao
      Núi xương, sông máu đồng bào
Ghi danh tên tuổi biết bao anh hùng
      Mà giờ chúng đổ xuống sông
Để xây nên vị “anh hùng thân Mao”
      Thờ điện lớn, viếng lăng cao
Ngày ngày rước đón đồng bào ghé thăm
      Mà quên Lăng Mộ ngàn năm
Thờ Ngô Vương chốn Đường Lâm xứ Đoài!!!

      Tàu kéo vào giúp những ai?
Phải chăng để giúp giống loài sói lang
      Tham lam cố giữ ngai vàng
Cho bầy bán nước Việt gian lụy Tàu
      Mà quên Bắc Thuộc khổ đau
Ngàn năm giày xéo đồng bào trời Nam
      Khiến Ngô Quyền uất hờn căm
Làm nên trận Bạch Đằng Giang lẫy lừng(2)
      Trước Lăng kính lạy anh hùng
Chỉ cho dân Việt chặng đường tương lai!

       Vua rằng, còn đất còn trời
Còn dân tộc Việt còn người đồng tâm
      Chống Tàu truyền kiếp ngoại xâm
Đập tan bè lũ buôn dân hại người
      Trăm năm chỉ một lần thôi
Khi vận nước đến nhất thời đứng lên
      Phá cùm gông đập xích xiềng
Quyểt giành quyền sống thiêng liêng mỗi người
      Đuổi về rừng lũ đười ươi
Bao năm giày xéo giống nòi Việt ta!
      
      Vua hô: hỡi giặc Trung Hoa!
Chúng bay hãy xéo về nhà làm ăn
       Để cho dân Việt kết đoàn
Đứng lên xây lại giang sơn đẹp giàu
      Trường-Hoàng Sa trả ta mau
Nếu không muốn bị dìm vào Biển Đông
      Diên Hồng khai hội non sông
Năm Châu con Lạc cháu Hồng về đây
      Cùng nhau đoàn tụ sum vầy
Tự Do, Dân Chủ…tương lai rạng ngời!

      Ngô Vương ơi cám ơn Người
Muôn đời tạc dạ ghi lời núi sông!

Ts Đặng Huy Văn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét