Thứ Ba, 19 tháng 6, 2018

SAO CÁC NGƯỜI DÁM NHÂN DANH TỔ QUỐC?

ĐẶNG HUY VĂN

Sao các người dám nhân danh Tổ Quốc?
Đàn áp dân biểu tình quyết tử giữ non sông
Xưa cả nước toàn dân đi biểu tình chống Pháp
Nay biểu tình chống Tàu, có gì khác nhau không?

Sao ngày trước các người đã cổ vũ dân đi biểu chống Pháp?
Mà ngày nay lại bắt bớ dân biểu tình khắp cả nước chống Tàu
Hay các người định cam tâm dâng non sông cho Tàu cộng
Như Hoàng Sa và Biển Đông, dân không đớn đau sao?

Tàu đã tàn sát hàng vạn đồng bào tháng Hai năm 79
Rồi ra lệnh Ích Tắc xóa nghĩa trang, mà đã xóa hết đâu
Ai đã cho cộng Tàu thuê đất rừng 50 năm ven biên giới?
Lẽ nào các người định lừa dân dâng đất Việt cho Tàu?

Ai đã nỡ cho Tàu thuê Sơn Dương-Formosa Hà Tĩnh?
Một thời hạn kéo dài 70 năm gây thảm hoạ môi trường
Đẩy hàng chục vạn ngư dân phải nằm bờ thất nghiệp
Còn vu cáo dân chống Tàu là “gây rối quê hương!”

Ai đã dâng Bô Xít Tây Nguyên cho giặcTàu cộng sản?
Để Tàu đưa người sang lập ấp nhằm xâm chiếm lâu dài
Ai đã cho giặc Tàu tràn vào thâu tóm đất đai Đà Nẵng?
Dù các người biết rõ ràng, mà trách nhiệm chẳng về ai!

Nay các người lại vẽ ra Dự Luật "ba Đặc Khu Kinh Tế”
Từ Vân Đồn, Bắc Vân Phong đến Phú Quốc Kiên Giang
Nằm sát “đường lưỡi bò” để Tàu chiếm Biển Đông cho dễ
Vậy mà Quốc Hội đòi thông qua, xin hỏi có nên chăng?

Dân Việt đã trả lời bằng hàng chục cuộc biểu tình phản đối
Từ Hà Nội qua các tỉnh Miền Trung, rồi Sài Gòn đến Cà Mâu…
Hàng trăm vạn người đã xuống đường đấu tranh bất bạo động
Dẫu bị đàn áp bởi hàng ngàn an ninh, dù sứt trán bươu đầu!

Bởi biết dân luôn nhớ, giặc Tàu là kẻ thù truyền kiếp
Và kẻ chấp bút Dự Luật này chắc đã quá hiểu rõ dân tình
Nên Dự Luật không có một từ “Tàu” nào để lừa người mù tịt
Cứ bấm nút thông qua, là mắc mưu bầy đầy tớ Bắc Kinh!
                     
Các người nhân danh ai mà đàn áp dân biểu tình bất bạo động?
Đang xiết chặt tay nhau xuống đường chống Tàu cộng xâm lăng
Các người không xót xa ư khi Biển Đông đang bị cộng Tàu xâm lấn?
Hay vì công hàm Ích Tắc đã trao mà phải dâng giặc Trường-Hoàng?

Nếu Dự Luật này được thông qua thì 90 triệu dân Việt Nam quyết tử
“Ta thà làm ma nước Nam chứ không thèm làm vương của các người!”
Như Danh Tướng Trần Bình Trọng thời Trần đã ngửng cao đầu tiết liệt
Hỡi đồng bào! Hãy nghe lời Danh Tướng xuống đường thôi!

Hà Nội, 19/6/2018
Ts Đặng Huy VănKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét