Thứ Ba, 25 tháng 4, 2017

THƯỢNG TÁ PHAN LIÊN KHÊ VIẾNG CỤ PHAN CHÂU TRINH

Phan Liên Khê: Kính gửi TS Đặng Huy Văn, 

Vợ chồng tôi vừa đi viếng mộ Cụ Phan Châu Trinh. Đặt lên mộ 2 bài thơ, một bài viết tại nhà tù Côn Đảo, nơi Cụ bị thực dân Pháp giam giữ năm xưa, một bài viết tại Thành phố, nơi Cụ yên nghỉ. Cầu nguyện Cụ về phù trợ cho quốc thái dân an, giữ yên bờ cõi. Hai bài thơ như sau:

THĂM CÔN ĐẢO, NHỚ CỤ PHAN CHÂU TRINH

Năm xưa Người cũng ở nơi đây,
Địa ngục trần gian chốn đọa đày.
Đập đá, tinh thần không khuất phục,
Xiềng chân, ý chí chẳng lung lay.
Tự do đã mất, thân nô lệ
Nên chốn lao tù lắm đắng cay.
Gìn giữ non sông là việc lớn
Đồng bào cả nước phải chung tay.

 15-4-2017

VIẾNG MỘ PHAN TIÊN SINH

Thành tâm bái vọng bậc cao minh,
Một tấm lòng yêu Tổ quốc mình.
Ước muốn mở đường lên hạnh phúc,
Hằng mong khai lối đến văn minh.
Chung tay xây đắp tình hòa hiếu,
Góp sức đẩy lùi họa chiến chinh.
Treo ấn từ quan vì nghĩa lớn,
Sáng danh đất Việt có tiên sinh.

25-4-2017
Thượng tá P.L.K.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét