Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2018

NGHÌN SAU CHÁU CHẮT NON SÔNG OÁN HỜN!

ĐẶNG HUY VĂN
(Viết tặng kẻ đã lập mưu hạ độc Chủ Tịch Nước)
Kết quả hình ảnh cho hình ảnh trần đại quang và nguyễn phú trọng

Thương thay một gã cộng nô
Bị Tàu kìm kẹp xuống mồ chửa yên
Thây ma hạ xuống đặt lên
Tâm linh xú uế đất liền, đảo xa…

Sinh thời ngộ nhận là "cha"
Của toàn dân tộc ông bà tổ tiên
Được tôn là bậc "thánh hiền"
Mời Tàu sang giết oan trên vạn người!

Đẻ ra một lũ đười ươi
Đầu óc ngu độn chây lười nghĩ suy
Súng gươm thay thế quyền uy
Không theo là giết sá gì nghĩa nhân!

Nhớ giao thừa Tết Mậu Thân
Miền Nam ngập máu xác dân ven đường
Phố phường tang tóc thê lương
Phải chi “cộng sản thiên đường” là đây?
 “Thiên đường” ngươi tụng ca nay
Không cùng phe cánh ra tay khử liền
Thiện theo Tấn, Thái quy tiên
Cùng Kiệt du hý Đào Nguyên, Tứ mời

Nay Quang chết bởi mệnh trời
Hay “vi rút lạ” do người Tàu ban?
Số ngươi xem đã rõ ràng
Ác giả ác báo, thấu chăng luật trời?

Thương ngươi cũng một kiếp người
Mà mang mạng chó suốt đời, sướng không?
Theo Tàu dâng giặc Biển Đông
Nghìn sau cháu chắt non sông oán hờn!

Hà Nội, 30/9/2018
 Đặng Huy Văn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét