Thứ Hai, 16 tháng 7, 2018

CỰ ƠI SAO KHÔNG SANG TÀU?

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Nguyen Viet Ha, bộ vét
Đặng Huy Văn: Nghe phong phanh ông Võ Kim Cự đang xin Vi-sa sang Ca-na-đa, một nước thuộc phe tư bản chủ nghĩa để xin tỵ nạn, anh Cả lo lắm. Mình là một người cộng sản có vai có vế trong trung ương ĐCS VN, từng là chủ tịch rồi bí thư tỉnh ủy của một tỉnh, mà nay lại xin sang tỵ nạn ở một nước tư bản chống cộng sản là sao? Sau đây là những lời anh Cả thỏ thẻ vào tai ông Võ Kim Cự để ông Cự chuyển sang xin định cư tại Trung Quốc XHCN thay vì xin sang nươc tư bản Ca-na-đa tỵ nạn. 

CỰ ƠI SAO KHÔNG SANG TÀU?
(Đôi lời anh Cả nhắn chú em Võ Kim Cự)

Cự ơi sao không sang Tàu?
Tàu là "đồng chí đồng bào" của ta
Có công nâng đỡ "Cha Già"
Thành cha ruột của ông bà tổ tiên 
Tôn "Cha" thành bậc thánh hiền 
Giúp ta thắng trận Điện Biên thuở nào 
Rồi ta đánh Mỹ cho Tàu 
Bằng hàng triệu xác đồng bào nước Nam 
Đừng nghe "phản động" nói càn 
"Tàu là truyền kiếp xâm lăng giống nòi" 
Hãy sang Tàu sống Cự ơi 
"Thiên đường cộng sản" gọi mời em sang! 

Ca-na-đa xứ tuyết băng 
Toàn "phường tư bản bạo tàn hại dân" 
Sướng là sướng xác, sướng thân 
"Sống không Lý Tưởng" tinh thần khổ đau 
Mà Vi-sa có dễ đâu? 
Là người cộng sản sang Tàu thì hơn! 
Thắm tình đồng chí sắt son 
Cháu bác Mao, lại là con "Cha Già" 
Còn đây nữa, Formosa! 
Nếu không có Cự ai mà dám dâng 
Cho Tàu thuê bảy mươi năm 
Em hoàn toàn xứng công dân nước Tàu! 

Hà Nội, ngày 16/7/2018 
Đặng Huy Văn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét