Chủ Nhật, 21 tháng 5, 2017

TRẦN HỒNG HÀ, NGƯƠI LÀ AI?

ĐẶNG HUY VĂN


Kết quả hình ảnh cho hình ảnh ô nhiễm môi trường formosa

Trần Hồng Hà, ngươi là ai?

Mà đầu óc lú như loài khuyển ưng
Nguyện làm chó cảnh, thú cưng
Của các mệnh phụ nửa chừng tái xuân


Ngủ cùng giường, ăn cùng mâm
Vào ra thưởng ngoạn nhung sâm lụa là
Sao ngươi không nhớ quê nhà
Sơn Dương, Hà Tĩnh...ông bà tổ tiên?

Quê choa còn có bạn hiền
Ngồi ăn cá biển đánh ven bãi bồi
Xem ngươi tắm biển Hà ơi
Dân tin biển đã sạch rồi, nên ăn!

Nay phó thủ tướng nói rằng
Biển còn ô nhiễm các tầng đáy sâu
Vậy ngươi lừa phỉnh dân sao
Vì đâu ngươi gạt đồng bào quê hương?

Hay vì Tàu cộng Sơn Dương
Cho ngươi ăn ngủ cùng giường, Hà ơi
Để theo trọng Lú suốt đời
Thân Tàu bán đứng giống nòi Việt Nam?

Cam tâm cùng lũ quan tham
Ăn tiền hối lộ bạc vàng Tàu cho
Quê hương ôi quá bất ngờ!
Hồng Hà ơi hãy ngồi chờ mà xem

Mà xem dân Việt đứng lên
Cùng Hoàng Bình, Bạch Hồng Quyền...đấu tranh
Đuổi Tàu cộng sản hôi tanh
Để quê hương lại biếc xanh biển trời

Sao không biết nhục Hà ơi
Mang danh trí thức mà người độn ngu
Đẩy dân vào chốn lao tù
Quê hương ô nhiễm, Mẹ tu chốn nào?

Can Lộc, 21/5/2017
Đ.H.V.

1 nhận xét: