Thứ Hai, 8 tháng 5, 2017

ÔNG LÀ NGƯỜI MANG LỐT KHỈ

ĐẶNG HUY VĂN
(Viết tặng một người cùng tuổi)


Quan chức cướp ngày ngàn tỷ
Thì ông cảnh cáo qua loa
Người dân trộm hai con vịt(*)
Ông đem khởi tố ra tòa


Ông là Người mang lốt Khỉ
Nên bắt chước Tập Cận Bình
Theo Tàu diệt ruồi đả hổ
Dở hơi như lão thần kinh!

Sao không về bên con Cái
Để cháu con đỡ đau lòng
Cho tổ tông thôi xấu hổ
Lão Khỉ già bán non sông?

Già rồi Con Người còn lú
Khỉ sao cưỡng được mệnh trời
Lú quá về nằm khe núi
Đừng trèo mà ngã, ông ơi!

Hà Nội, 7/5/2017
Đ. H. V.


(*). http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/lam-dong-vi-hai-con-vit-ba-nong-dan-bi-13-nam-tu-235839.html  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét