Thứ Năm, 22 tháng 8, 2013

TỘI NÀY AI SẼ XỬ ÔNG?

Đặng Huy Văn:  Chiều muộn trời lất phất mưa mới tạnh. Hôm nay ngày 16/7 âm lịch nên dân gian gọi là mưa trở mã. Đi bộ vài vòng mà không hiểu sao cảm thấy buồn khủng khiếp! Vừa đi vừa trò chuyện với một chàng đại tá bộ đội đặc công 55 tuổi. Anh ta nói, “bây giờ mà ông Lê Hiếu Đằng lập đảng đối lập thì sẽ bị đàn áp ngay!” Mình rất ít quan tâm tới các đảng phái chính trị nhưng cũng để xem rồi đây điều gì sẽ xẩy ra?

Chàng đại tá b
ộ đội đặc công đương chức này cũng thừa nhận, năm 1974, đảng ta cũng có thoả thun nhờ Trung Quốc giải phóng Hoàng Sa hộ, nào ngờ sau năm 1975, ta không đòi lại được nữa! Nếu lời nói của chàng đại tá bộ đội đặc công là có cơ sở thì đúng là "Tin bạn mất vợ, tin bợm mất bò!". Ngu dốt cũng là một tội, đặc biệt, vì ngu dốt mà để mất nước thì tội còn lớn hơn rất nhiều!

TỘI NÀY AI SẼ XỬ ÔNG?

       Tội này ai sẽ xử ông?
Hoàng-Trường Sa với Biển Đông ai đòi?
       Giặc Tàu tàn ác bao đời
Sao không thương lấy giống nòi, ông ơi!

       Theo Tàu mấy chục năm trời
Ông xem đất nước giống nòi được chi
       Sao không tự rút lui đi
Trao quyền người khác tiếc gì nữa ông?

       Để dân gìn giữ Biển Đông
Xây lại Tổ Quốc non sông đẹp giàu
       Thích thì ông chạy sang Tàu
Để đất nước Việt đồng bào tự lo!

       Tin Tàu mất cả cơ đồ
Mà cha ông giữ đến giờ đó ông
       Tiền sao đổi được núi sông
Mà để Lịch Sử hận ông kiếp đời!

Hà Nội, 22/8/2013
Ts. Đặng Huy Văn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét