Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

AI SẼ XÉT XỬ AI, HỠI TRỜI CAO LỒNG LỘNG?

Đặng Huy Văn: Sau khi đã ký kết với nước láng giềng “bốn tôt” 10 văn kiện quan trọng như đã công bố hôm 21/6/2013, tôi không tin phiên toà phúc thẩm “xét xử” các cháu Phương Uyên và Nguyên Kha ngày mai sẽ trả lại được sự công bằng cho hai cháu. Do già yếu nên mai 16/8, tôi không đến Tân An để dự phiên toà được. Vậy, tôi xin viết vài lời vĩnh biệt các cháu, vì đến ngày các cháu được ra tù, chắc tôi đã rời xa cõi đời này rồi.


0 (500×311)

AI SẼ XÉT XỬ AI, HỠI TRỜI CAO LỒNG LỘNG?

Khi quan toà đại diện phe Trung Cộng
Còn Uyên, Kha người yêu nước Việt Nam
Ngày mai ai sẽ xét xử ai, hỡi trời cao lồng lộng?
Hay người yêu nước Việt Nam sẽ xử lũ gian tham?

Sẽ xử bọn Việt gian đã bán nước tự lâu rồi
Kẻ dâng Hoàng Sa, kẻ dâng đất rừng biên giới
Kẻ dâng mái nhà Đông Dương cho quân lang sói
Kẻ dâng thầu các công trình để kiếm thịt, kiếm xôi!

Kẻ cho nhập rau quả tươi để đầu độc cháu con tôi
Nhập sữa chứa melamine…, thịt gia cầm độc hại
Bánh “nhân đỉa cả bầy” làm trẻ con kinh hãi
Nhập hàng Tàu, làm hàng Việt bị bỏ rơi!

Sẽ xử kẻ đã biến đất đai thành “khế ngọt” lâu rồi
“Khế ngọt của toàn dân” nhưng chỉ các quan được hái
Để các “nhóm lợi ích” chia chác nhau, rồi lộc rơi lộc vãi
Mà thương những người nông dân đang thống khổ nơi nơi!

Các vị không tin ư? Xin mời về các vùng hẻo lánh xa xôi
Nơi học sinh cấp một, hai ở trường Háng Đồng giá buốt
Rúc lều tạm mùa đông, đói rét phải tìm ăn thịt chuột
Mà các  “đầy tớ của dân” vẫn phè phỡn ăn chơi!

Khi giặc Tàu nghênh ngang sang xâm lấn Biển Đông
Chặt cờ, cướp cá, phá tàu lúc ngư dân mình đang đánh cá
Trên hải phận Việt Nam mà vua quan như không nghe gì cả
Vẫn sang Trung Quốc ký một lúc mười văn kiện, lạ kỳ không?

Còn gọi về sẽ bắt 20 blogger đã tố Tàu sang xâm lấn Biển Đông
“Biển Đông là của chung!” như Đỗ Nhuận năm 1955 đã hát
Không lẽ ông Đỗ Nhuận cố viết vậy là do vâng lời bác
Đã coi đây “tình hữu nghị sáng như rạng đông”? (*)

Hỡi toà án phe thân Tàu, các ngài ngại ngần chi?
Hãy giết hết những Uyên, Kha của toàn dân tộc Việt!
Chỉ khoảng 80 triệu người thôi, để giữ gìn “tình đoàn kết”
“Vô sản anh em” Việt-Trung theo lời bác dạy, hãy còn ghi!

Vĩnh biệt Phương Uyên, Nguyên Kha và Biển Đông ngàn dặm!
Chắc đến ngày các con được ra tù thì ông cũng đã qua đời
Cả Hoàng Sa năm 1974 và đảo Gạc Ma năm tám tám
Ông sẽ không bao giờ được thấy nữa, các con ơi!

Hà Nội, 15/8/2013
Ts. Đặng Huy Văn

(*). Việt Nam, Trung Hoa núi liền núi, sông liền sông - YouTube


(http://danghuyvan1945.blogspot.com)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét