Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

TƯ CHÍNH MÌNH TÀU CỘNG LẤN CON ƠI!

ĐẶNG HUY VĂN

Tư Chính mình Tàu cộng lấn con ơi! 

Tư Chính mình Tàu cộng lấn con ơi!
"Để Việt-Trung cùng tiến lên cộng sản"
Xây "dân chủ nghìn lần hơn Tư Bản"
Như "bác Mao từng dạy dỗ bác Hồ"


"Biển Đông mình của Tàu tự ngày xưa"
Tàu nói: "trước cả nghìn năm Bắc thuộc"
"Đường 9 đoạn có từ ngàn năm trước"
Mà nhà Thanh "quên chưa vẽ bản đồ"?!

"May thời nay Việt Nam có bác Hồ"
"Được dìu dắt bởi bác Mao vĩ đại"
"Tình hữu nghị Việt-Hoa thêm sáng mãi"
Nên Mao-Hồ có "chung một Biển Đông"?

Con ơi xưa Công Hàm Phạm Văn Đồng
Đã trao Tàu Trường Hoàng Sa yêu dấu
Nên Hải Chiến năm Bảy Tư tắm máu
Cả bảy tư đồng đội Ngụy Văn Thà!

Cam tâm theo Tàu cộng để làm "cha"
Cả dân tộc bốn ngàn năm vĩ đại
Bảy tư năm hàng triệu hồn oan trái
Bên "ngai vàng ướp xác thối", ngu chưa?

Ngu vừa thôi hỡi lũ ngựa óc lừa
Không Biển Đông dân lấy gì mà sống?
Mất Tư Chính lấy dầu đâu tham nhũng?
Hay nay mai bay qua liếm trôn Tàu?

Ôi đâu rồi xương máu các anh đâu?
Bảy tư năm chục triệu người ngã xuống
Mà chưa thỏa lũ thân Tàu tham nhũng
Đang đọa đầy dân tộc Việt thương đau!

Hãy vùng lên, hỡi chiến sĩ đồng bào!
Diệt tham nhũng, lũ Việt gian bán nước
Đuổi cộng Tàu, giặc truyền đời xâm lược
Để Biển Đông, Trường Hoàng... khải hoàn ca!

Hà Nội, 4/10/2019 

Đặng Huy Văn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét