Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2019

ÔI TỔ QUỐC BIỂN ĐÔNG DÀO DẠT SÓNG!

ĐẶNG HUY VĂN


Ôi Tổ Quốc Biển Đông dào dạt sóng!

Ôi Tổ Quốc Biển Đông dào dạt sóng!
Với Hòang Sa, Trường Sa của ta nay
Cùng Tư Chính bãi vàng đen trải rộng
Để mai kia xây lại nước non này

Giặc Trung cộng hung hãn vào Tư Chính
Đặt giàn khoan ở vùng biển nước mình
Sao các người không kiện Tàu cộng sản
Ra Trọng Tài Quốc Tế phạt Bắc Kinh?

Hay các người sợ kiện Tàu mất đảng
Mất độc quyền cai trị của riêng mình
Mất tiền bạc từng đè dân cưỡng cướp
Mất ngai vàng... mà cứ phải lặng thinh?

Hay các người sợ Tàu tuyên xác ướp
Nằm trong kia là xác một thằng Tàu
Công lừa dân bấy nhiêu năm sụp đổ
"Tấm gương soi đạo đức" sẽ về đâu?

Hay các người sợ "Thành Đô mật ước"
Sẽ công khai tội bán rẻ đồng bào
Cho Trung cộng làm dân "khu tư trị"
Như Hán, Hồi, Mông, Tạng, Mãn thương đau?

Hay ngươi sợ lộ "Công Hàm Năm Tám"
Sáu mốt năm hứa dâng đảo cho Tàu
Của chính kẻ ngộ xưng "Nhà Ái Quốc"
Mà rắp tâm đón Hán tặc từ lâu?

Hay các người sợ không còn tiền đút
Của hàng trăm, hàng ngàn các nhà thầu
Từ Trung cộng vào Việt Nam xây dựng
Đã thắng thầu nhờ dấm dúi cửa sau?

Hay các người sợ "đặc khu kinh tế"
Đã thông qua mà Tàu chẳng thèm vô
Vậy biết lấy tiền đâu mà chia chác
Để mua quan dựng sự nghiệp cơ đồ?
.....

Sẽ thê thảm lũ thân Tàu bán nước!
Khi Biển Đông dậy sóng diệt cộng Tàu
Đảng còn, mất do dân mình tự quyết
Đâu phải nhờ lũ Hán tặc Tàu Mao?

Hà Nội, 15/8/2019
Đặng Huy Văn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét