Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2019

DÂN TỘC ĐÃ BAO GIỜ NHỤC NHÃ THẾ NÀY CHƯA?

ĐẶNG HUY VĂN

Dân tộc đã bao giờ nhục nhã thế này chưa?


Dân tộc đã bao giờ nhục nhã thế này chưa?
Phải làm "con" một lão già ô trọc
Từ Tàu sang không rõ ràng nguồn gốc
Bảy tư năm phải gọi "bác" tôn thờ


Dân tộc đã bao giờ khờ khạo thế này chưa?
Cam tâm theo bọn áo ôm khố rách
Bị giết oan trong Ruộng Đất Cải Cách
Mà tưởng mình được làm chủ non sông

Dân tộc đã bao giờ "thằng" lại gọi bằng "ông"?
Người có học bị coi khinh "dốt nát"
Còn lưu manh, lũ đi mua bằng cấp
Thì được tôn thành "tiến sĩ, giáo sư"

Dân tộc đã bao giờ oan trái thế này chưa?
Bị cộng Tàu xúi dại mà không biết
Người một nước lại nồi da xáo thịt
Mà tưởng mình đi "đánh Mỹ xâm lăng"

Dân tộc đã bao giờ "tự nguyện" hiến Trường- Hoàng?
Cùng tội đồ - bọn Việt gian bán nước
Bức Công Hàm sáu mốt năm về trước
Vẫn còn đây bay chối cãi được ư?

Dân tộc đã bao giờ ngờ nghệch thế này chưa?
Người cứu mình lại coi là "cướp nước"
Còn xâm lăng thì nhiệt thành đón rước
Hô muôn năm "tình hữu nghị láng giềng"

Dân tộc đã bao giờ để Tư Chính linh thiêng?
Cho giặc Tàu kéo giàn khoan sang cướp
Biết đồng đảng cắn nhau ai thèm giúp
Vì chúng đều là đồng chí của "cha"

Dân tộc đã bao giờ chịu tủi nhục xót xa?
Bởi bè đảng Tàu - Việt gian ô trọc
Đồng bào ơi, mau lên đường cứu nước
Xé tan thây Tàu cộng, cứu Trường - Hoàng!

Hà Nội, 3/8/2019

Đặng Huy Văn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét