Thứ Năm, 14 tháng 3, 2019

CHÀO MỪNG NĂM MỚI 2019!

Đặng Huy Văn: Đã hai tháng qua rồi, tôi phải mổ mắt thay thủy tinh thể, máy tính gia đình lại hỏng. Hôm nay mắt đã đỡ, tôi ra quán NET công cộng vào Đặng Huy Văn Blog để đăng một vài bài hai tháng qua đã viết vào Smartphone.

(Hà Nội, ngày 14/3/2019)

CHÀO MỪNG NĂM MỚI 2019!

Chào Năm Mới! Mừng non sông Độc Lập!
Mừng đồng bào hân hoan đón Tự Do!
Mừng độc đảng sắp về chầu tiên tổ!
Mừng dân oan sắp thoát kiếp lao tù!

Mừng Donald Trump đập tan Tàu cộng sản!
Cứu Trường Hoàng thoát ách giặc Tàu ô!
Để đất nước cùng năm Châu bốn Biển
Tay trong tay xây Hạnh Phúc Cơ Đồ!...

Mừng Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc
Không bảo giờ trở thành những đặc khu
Để bè đảng liếm trôn Tàu bán nước
Hết tranh nhau nhân dân tệ, tiền đô!
...
Mừng Năm Mới, hỡi lương dân Nước Việt!
Căm Phù Sai, Câu Tiễn hãy nếm phân
Thù Phương Bắc, tuổi trẻ thành Phù Đổng
Đuổi Tàu ô xéo cút khỏi non ngàn!

Đêm Giao Thừa, 31/12/2018
Đặng Huy Văn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét