Thứ Ba, 13 tháng 3, 2018

VÒNG TRÒN BẤT TỬ GẠC MA

ĐẶNG HUY VĂN
(Tưởng nhớ các anh nhân ngày 14/3)

Vòng Tròn Bất Tử Gạc Ma
Sáu tư người lính giữ cờ vàng sao
Trước họng súng của giặc Tàu
“Quân ta không được bắn vào đối phương!”
Đây là lệnh của trung ương
Vì Lê Chột Mắt xót thương lính Tàu
Thà hi sinh máu đồng bào
Để Bắc Kinh tặng long bào phong vương
Nguyễn Mậu Phong, Trần Văn Phương…(1)
Xác đầy máu tay còn giương ngọn cờ!

Cờ máu này được người đưa
Từ Phúc Kiến về làm cờ nước ta(2)
Chứ ngày xưa Hoàng-Trường Sa
Gia Long cắm mốc bằng Cờ Long Tinh
Màu cờ truyền thống nước mình(3)
Khiến Hán, Đường, Tống, Minh, Thanh… qui hàng
Bản đồ hành chính làm bằng
Của Triều Thanh vẽ Trường-Hoàng ở đâu?
Mà ông Đồng bảo của Tàu
Công Hàm ký đại dâng trao biển trời?

Sao không tìm hiểu đến nơi
Long Tinh Kỳ rực vàng trời từ đâu?
Từ hồn nước Việt dài lâu
Cờ Bà Trưng đã sáng màu vàng tươi
Hai ngàn năm vẫn rợp trời
Màu cờ yêu nước thương nòi Việt Nam
Chống quân Đông Hán hung tàn
Ngàn năm Bắc Thuộc xâm lăng xéo dày
Vòng Tròn Bất Tử hôm nay
Triệu bàn tay giữ tung bay Cờ Bà!

Để ngày lấy lại Hoàng Sa
Vinh danh Anh Lính Cộng Hòa Việt Nam
Xả thân vì lá Cờ Vàng
Chống quân Tàu cộng xâm lăng một thời
Hoàng Sa máu đã khô rồi
Bảy tư xác lính chân trời viễn du
Anh Thà ơi đâu có ngờ
Cờ xưa anh giữ là Cờ Tổ Tông
Là cờ truyền thống non sông
Chống Tàu cứu nước cha ông nối đời!

Gạc Ma máu chảy đầu rơi
Do Lê Chiêu Thống dâng người núi sông
Chỉ lo giữ ngọn cờ hồng
Mà không biết giữ non sông giống nòi!
Đớn đau thay những kiếp người!
Chết oan bởi lũ đười ươi lụy Tàu
Bao năm xa cách đồng bào
Không hương khói, giọt máu đào còn không?

Vòng Tròn Bất Tử Biển Đông
Toàn dân Việt quyết giữ Long Tinh Kỳ!

Hà Nội, 14/3/2018
Đặng Huy Văn

Chú Thích:

(1).  Dòng chảy Trường Sa - Bài cuối: Đứa con của người anh hùng | PLO ...
4 nhận xét: