Thứ Tư, 28 tháng 6, 2017

THƯƠNG THAY TƯỚNG PHẠM TRƯỜNG LONG

ĐẶNG HUY VĂN 
(Văn tế tướng Tàu sang thăm bọn Việt gian bán nước)

Ô hô ai tai!
Thương thay tướng Phạm Trường Long!
Hóa điên sủa bậy “Biển Đông của Tàu”
Từ thời thượng cổ rất lâu...
Nên sử sách các vua Tàu quên ghi
Hán, Đường, Tống kể làm chi
Nguyên, Minh, Thanh, Tưởng... biết gì Biển Đông?
Biển Đông là của Ngu Công
Trước thời thượng cổ Vua Hùng nước ta!

Ô hô! Sủa bậy, lu loa
Bị Philippines kiện ra Tòa, nhục không!
“Lưỡi Bò” liếm trọn Biển Đông
Tòa Quốc Tế phán “Lưỡi...không của Tàu”
Nhưng AQ có nhục đâu
Mặc Tòa phán quyết Q nào có nghe
Nay Cu D dẹp phái phe
Mời Q sang giúp cứu bè Việt gian

Nhờ Tàu kéo lại giàn khoan(*)
Vào Biển Đông để dọa quàng dọa xiên
Nay trên biển đảo, đất liền
Lũ Tàu cộng sản cuồng điên thiếu gì
Một giàn khoan hỏi đáng chi
Mà mi hù dọa phái phe chống mình?
Ngây ngô như gã thần kinh
Về vườn đi kẻo dân tình phanh thây!

Còn Hải Dương của chúng mày
Vài phát đạn giàn khoan này lăn quay!
“Móng tay nhọn, vỏ quýt dày”
Trường Long “đột quỵ” cút ngay về Tàu
Tưởng là sang dọa đồng bào
Để cứu giúp bọn thân Tàu Việt gian
Ai ngờ gặp Tướng Việt Nam
Có truyền thống cả ngàn năm đánh Tàu!

Vùng đứng lên hỡi đồng bào!
Đuổi bầy Chiêu Thống lụy Tàu về hưu
 Để nước non thôi dập dìu
Vua quan Tàu cộng Bắc Triều ghé qua
Trúng thầu phá hoại nước nhà
Xây bao nhà máy nhà ma trá hình
Thành nơi Tàu cộng ém binh
Mưu mô thôn tính nước mình dài lâu!

Đã hết thời lụy cộng Tàu
Đông Tây rộng mở đồng bào gắng lên
Có công sẽ được đáp đền
Thoát Tàu, Độc Lập, Nhân Quyền, Tự Do!

Ô hô! Cộng sản Tàu ô
Thương thân thì hãy đào mồ tự chôn!

Hà Nội, 29/6/2017
Đặng Huy Văn

(*).http://www.tienbo.org/2017/06/nong-trung-quoc-lai-keo-gian-khoan-hd.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét