Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2016

THƯƠNG QUÁ AI ƠI ĐÀN CHÁU NHỎ!

ĐẶNG HUY VĂN
(Những ngày buồn chán nằm bệnh viện)

Hà Nội mùa đông lung linh nắng
Vàng tươi phố xá bỗng reo cười
Ôi nhớ những mùa đông quá vãng
Đói cơm rách áo nước mắt rơi!

Giờ không còn cảnh lo cơm áo
Đêm lại thao thức đợi chờ ngày
Đất nước thân Tàu thay chế độ
Sạch bầy cướp nước lẫn tay sai

Hỡi bầy độc đảng tham quyền lực
Quan nhỏ quan to cũng cướp ngày
Mai kia đất nước mình vỡ nợ
Quan chạy hết rồi biết kêu ai?

Thương quá ai ơi đàn cháu nhỏ!
Lấy gì trang trải nợ nước ngoài?
Hay lại bán mình cho ngoại quốc
Lấy tiền ôm hận mộng tương lai?

Thiên đường cộng sản đâu các cháu?
Chỉ thấy thiên đường của quan tham
Dân Việt lầm than trong địa ngục
Trải bảy mốt năm lệ tuôn tràn!

Hà Nội, 27/11/2016
Đặng Huy Văn


2 nhận xét: