Thứ Năm, 24 tháng 11, 2016

CÁM ƠN TRỜI PHẬT!


Ông đi nằm viện
Hai cháu chạy theo
Phúc đòi vào ngủ
Quân cũng kỳ kèo

Nằm viện buồn lắm
Đừng theo ông vào
Phúc thương ông ốm
Sợ ông làm sao

Còn Quân thì nhớ
Sáng chẳng thấy ông
Nằm ngay bên cạnh
Nên muốn đi cùng

Ôi hai cháu nội
Đều biết thương ông
Cảm ơn trời Phật
Ông bà tổ tông!

Hà Nội, 24/11/2016
Đặng Huy Văn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét