Thứ Hai, 23 tháng 2, 2015

CHÚC MỪNG NĂM MỚI: Vạn Tuế! Vạn Tuế! Vạn Vạn Tuế!Nguồn: Báo Tiền Phong, cơ quan ngôn luận của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét