Thứ Ba, 20 tháng 5, 2014

CÙNG NHAU KHAI HỘI "DIÊN HỒNG"

Đặng Huy Văn: Nhìn hình ảnh hàng ngàn thanh niên học sinh Hà Nội trong những ngày tháng 5 này đứng trên sân trường xếp đội ngũ thành hình chữ S của bản đồ Việt Nam có cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà tôi không cầm được nước mắt. Đây là câu trả lời đanh thép nhất đối với giặc Tàu xâm lược: thế hệ thanh niên Việt Nam hôm nay đã thức tỉnh! Đó là hình ảnh sống động của một “Hội Nghị Diên Hồng” của Thanh Niên Việt Nam cùng hô “Sát Thát” trước sự đe dọa xâm lăng của kẻ thù truyền kiếp Phương Bắc! Tôi tin tưởng tuổi trẻ Việt Nam hôm nay sẽ đánh đuổi được giặc Tàu xâm lược ra khỏi bờ cõi. Và cũng chính họ rồi đây sẽ làm chủ non sông để xây dựng lại một nước Viêt Nam Mới có nhân quyền, tự do, dân chủ và văn minh!

Hỡi những ông “lú”, ông “hèn”, ông “tham”…! Các người hãy mau tỉnh ngộ để lập công chuộc tội! Nhân dân Việt Nam sẽ đánh người chạy đi chứ không đánh người chạy lại! Hãy nhìn sang nước bạn cùng khối ASEAN của chúng ta, nước Myanmar mà học tập! Họ đã biết vì Tổ Quốc, vì Dân Tộc mà từ bỏ độc quyền lãnh đạo để thoát khỏi sự kìm kẹp của bè lũ Bắc Kinh thâm độc nhằm mở cửa đón bè bạn khắp năm Châu cũng như mở mang nền dân chủ cho mọi người dân được cùng tham gia xây dựng một đất nước Myanmar đổi mới và phát triển.

CÙNG NHAU KHAI HỘI “DIÊN HỒNG”!
(Viết tặng thế hệ trẻ Việt Nam thời chống Tàu)

Giặc giương mười sáu chữ vàng”
Láng giềng “bốn tốt” kéo sang cướp ngày
Bởi thừa biết lũ tay sai
Cha con Chiêu Thống thời nay tham tiền
Tham lam địa vị chức quyền
Cam tâm thờ giặc đặng yên ngai vàng!
Nên Tàu cộng mới nghênh ngang
Kéo sang hạ đặt giàn khoan khổng lồ
Trên thềm lục địa gần bờ
Miền Trung nước Việt thăm dò tài nguyên!

Hàng trăm tàu giặc ngày đêm
Phá tàu cảnh sát, ngư thuyền Việt Nam
Đang luôn đeo bám dàn khoan
Không cho quân giặc dễ dàng triển khai
Trên bờ trống dục vang trời
Năm Châu bốn Biển triệu người thét vang
“Rút ngay tàu chiến, giàn khoan!
“Khỏi thềm lục địa Việt Nam về Tàu!”
“Lên đàng” mau hỡi đồng bào!
Kết đoàn đánh đuổi giặc vào xâm lăng!

Đất liền từ Bắc chí Nam
Việt gian đã đón Tàu sang chực chờ
Bề ngoài danh nghĩa đầu tư
Nuôi tôm, xây cảng…ven bờ Biển Đông
Sơn Dương, Cửa Việt, Cửu Long
Chúng giành cho giặc những vùng tự do
Để làm căn cứ trên bờ
Phòng khi có biến phất cờ xâm lăng
"Nóc nhà rông" của Đông Dương
Thời “Nông trưởng bản” đã nhường, còn đâu!

Hãy nghe đây lũ cộng Tàu
Dân Nam nhất quyết không đầu hàng ngươi!
Sáu lăm năm đã đủ rồi
Theo “cha” thờ giặc đất trời đảo điên
Nay hàng chục triệu thanh niên
Đã thành đội ngũ đứng lên sẵn sàng
Lên đường đánh đuổi xâm lăng
Ra khỏi Trường, Hoàng gìn giữ  biển Đông
Cùng nhau khai hội “Diên Hồng”!
Dang tay quyết giữ non sông biển trời!

Hỡi bầy Tàu cộng đười ươi!
Khôn hồn xéo khỏi đất trời nước Nam
Nếu không muốn Bạch Đằng Giang
Đống Đa, Vạn Kiếp, Chi Lăng…thuở nào
Thôi thúc dân Việt đồng bào
Đánh cho tơi tả giặc Tàu xâm lăng
Để đòi lại cả Trường, Hoàng
Mà năm Năm Tám Việt gian đã nhường!(*)
Ngàn năm biển đảo thân thương
Cha ông giao lại quê hương quyết đòi!

Thời đại mới đã đến rồi!
Việt Nam giao hảo khắp nơi bạn bè
Qua rồi thời Mark-Mao-Lê
Tôn thờ mẫu quốc hả hê bạo quyền
Muốn cho ai sống thì nên
Ghét ai đào mả xóa tên họ hàng
Giặc Tàu cộng sản xâm lăng
Đã làm lộ mặt Việt gian đương thời
Cháy nhà chuột lộ ra thôi
Làm sao lừa mãi được người nước Nam?

Căm Tàu con cháu “lên đàng”
Tỏ bày tình cảm yêu thương giống nòi
Tại sao ngăn cản khắp nơi
Hỡi người đồng chí một thời của Mao
Phải chi ngươi cản đồng bào
Để làm hởi dạ giặc Tàu sói lang?
Ông trời có mắt hay chăng
Mà nuôi vua lú, quan tham suy đồi?
Mùa Xuân Miến Điện kia rồi
Đông tàn sẽ đến đất trời Việt Nam!

Hà Nội, 20/5/2014
Đặng Huy Văn

(*). Công hàm của Phạm Văn Đồng đề ngày 14/9/1958 gửi chính phủ Trung Quốc để phúc đáp bản tuyên bố ngày 5/9/1958 của chính phủ Trung Quốc, đã “ghi nhận và tán thành” việc Trung Quốc coi hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam là một phần lãnh thổ của Trung Quốc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét