Thứ Tư, 18 tháng 1, 2017

CHÀO ĐINH DẬU XUÂN VỀ TRONG NẮNG MỚI

ĐẶNG HUY VĂN

Chào Đinh Dậu xuân về trong nắng mới
Trời Việt Nam phấp phới cánh mai vàng
Cờ Gia Long cùng hoa mai đón Tết
Xuân đã về lịch sử sắp sang trang!

Lũ Chiêu Thống thời nay rất ích kỷ
Bao nhiêu năm cố bám lấy cộng Tàu
Quyết bán nước kệ dân làm nô lệ
Để vinh hoa phú quý hưởng dài lâu

Ai đã bán Hoàng-Trường Sa cho giặc?
Để bao năm được chễm chệ ngai vàng
Ai đã nhượng Mục Nam Quan, Bản Dốc...
Thay nhau làm thái thú giặc xâm lăng

Ai đã bầu lão thộn lên làm tổng?
Phải chăng đây là mưu kế giặc Tàu
Lũ thái thú chọn càng đần càng tốt
Rõ mưu đồ kìm nước Việt dài lâu

Ai đã rước Tàu vào xây nhà máy?
Chia chác nhau, công trình bỏ dở dang
Nhiều ngàn tỷ đã bao lần đội vốn...
Như Thái Nguyên mếu dở thép gia sàng

Ai đã đón giặc Tàu vào Vũng Áng?
Để Formosa gây thảm họa môi trường
Khiến Miền Trung mẹ ôm con bật khóc
Cha mất nghề chài lưới giữa quê hương...

Đồng bào ơi, xin đừng u mê nữa!
Chúng ôm chân Tàu cộng rõ ràng rồi
Đã đến lúc lật mặt phường bán nước
Giúp đồng bào mình tự cứu nhau thôi

Quá đủ rồi! Hỡi Việt gian bán nước
Cuốn gói ngay, núi sông đã hẹn giờ!
Nước Việt Nam chỉ dân Nam được ở
Bởi "Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư!"

Tết Đinh Dậu
Đặng Huy Văn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét