Thứ Hai, 22 tháng 8, 2016

ĐỜI ÔNG LÀ TẤM GƯƠNG "CHÓI LỌI"

ĐẶNG HUY VĂN
(Thương tiễn hồn ma ông bí thư TU Yên Bái)

Tại sao chúng nỡ bắn vào ông

Một vị bí thư nguyện dốc lòng
Trọn đời tận tụy chung xây đảng
Để nghèo đất nước hại non sông

Thương ông sự nghiệp còn dang dở
Cấp dưới, cấp trên phải buồn lòng
Sao không cho đợi dăm năm nữa
Trung Việt một nhà có vui không

Ông đi để lại bao thương nhớ
Cho phường gian dối hại đồng bào
Mưa bão ngập trời trôi nước mắt
Của bầy đầy tớ diệt trừ nhau

Thương ông đột tử không kịp trối
Số tiền “vay mượn” của đồng bào
Đang gửi ngân hàng nào chưa nói
Nay bồ, mai vợ biết tìm đâu

Phải chi đồng chí ông nó hận
Vì đã tranh giành ghế bí thư
Đều là kẻ cướp sao không biết
Đứa nào “tử tế”, đứa nào hư

Đời ông là tấm gương “chói lọi”
Để những bí thư các tỉnh thành
Nối gót theo ông về chín suối
Cho hồn dân Việt vẹn lòng thanh

Đừng hối nghe ông đời kẻ cướp
Việc khử trừ nhau chuyện bình thường
Ông chết được ngay là đã sướng
Ung thư-nhiễm xạ mới thê lương

Thôi nhé chúc ông về chín suối
Hãy niệm “Nam mô... Phật” mỗi ngày
Để sớm được rời xa địa ngục
Thực lòng Đức Phật sẽ dang tay

Hà Nội, 22/8/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét