Thứ Năm, 12 tháng 5, 2016

ÔNG OBAMA ĐẾN NƯỚC TA

ĐẶNG HUY VĂN  
Obama tham Viet Nam qua ong kinh nhiep anh gia Nha Trang hinh anh 9
(Thư ngỏ gửi Tổng Thống Mỹ Obama)

Ông Obama đến nước ta
Là Ngài Tổng Thống hay là Hiền Nhân?
Mà lòng Ông biết thương dân
Việt Nam đang bị mất dần Biển Đông!


Ngăn đường biển, chặn đường không
Ông sang bảo vệ Biển Đông giúp mình
Mà sao đầy tớ Bắc Kinh
Lu loa "diễn biến hòa bình", lạ không?


Xưa dâng Tàu cộng Biển Đông
Hoàng-Trường Sa của cha ông giống nòi
Ngày nay đàn áp những người
Biểu tình chống cộng...quyết đòi Biển Đông


Có đâu như nước này không?
Đứng đầu chính thể là ông cai tù
Nhân quyền, dân chủ, tự do
Nghìn sau
đã chắc cập bờ vinh quang?

Chào mừng Tổng Thống Mỹ sang!
Khép quá khứ, mở trang vàng hôm nay
"Rằng trăm năm cũng tđây
"Của tin gọi một chút này làm ghi"(*)


12/5/2016
Đ. H. V.


(*). Hai câu Kiều do Tổng Mỹ Barack Obama đọc tớc hàng ngàn trí thức trẻ Việt Nam tại Trung Tâm Hội Nghi Quốc Gia.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét