Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2016

ĐÊM GIAO THỪA TRƯỚC TƯỢNG ĐÀI LÝ THÁI TỔĐẶNG HUY VĂN

Sao Đức Vua đêm Giao Thừa thao thức
Bởi giặc Tàu sang quấy phá phải không?
Hay tại bởi bầy Việt gian bán nước
Về Thăng Long để tranh bá xưng hùng?

Đức Vua phán: Biển Đông Tàu xâm lấn
Bởi năm xưa cha chú muốn ngai vàng
Nay sai cháu đến quê hương Mao tặc
Để cầu xin lũ truyền kiếp xâm lăng!

Đức Vua thét: hỡi bầy Lê Chiêu Thống!
Nước non này truyền lại tự cha ông
Đã thấm đẫm bao máu xương dân tộc
Sao bay quên những trang sử anh hùng?

Sao bay quên Bạch Đằng Giang vĩ đại?
Nơi Ngô Vương từng đánh bại giặc Tàu
Để ngàn năm dựng xây nền độc lập
Kết thúc thời Bắc Thuộc đến nghìn sau

Sao bay quên bản tuyên ngôn độc lập?
Của cháu ta Lý Thường Kiệt viết ra:
Bờ cõi của nước Nam vua Nam ở
Sao xâm lăng dám lai vãng Sơn Hà?

Sao bay quên các Vua Trần vĩ đại?
Vì muôn dân mà khai hội Diên Hồng
Quên sao được anh linh Trần Hưng Đạo
Khích lệ dân ba lần thắng Nguyên Mông!

Sao bay quên Lê Lợi cùng Nguyễn Trãi?
Từ Lam Sơn phất cờ chống quân Minh
Đã viết nên bản Bình Ngô Đại Cáo
Cho muôn dân kiếp kiếp hưởng thái bình!

Sao bay quên xưa Quang Trung Nguyễn Huệ?
Về Đống Đa đại phá vạn quân Thanh
Biến Kỷ Dậu thành Mùa Xuân Lịch Sử
Cho non sông vang mãi khúc quân hành

Mà ngày nay bay rước Tàu trở lại?
Tôn sùng Mao là đồng chí đồng hương
Ai viết giấy dâng Hoàng Sa cho giặc
Gây nồi da xáo thịt giữa sa trường?

Mà nay bay quên anh hùng nghĩa sĩ
Đã bỏ mình trong Hải Chiến Hoàng Sa
Các liệt sĩ chống Tàu nơi Biên Giới
Bốn thập niên lịch sử vẫn chưa xa

Mà nay bay định bỏ môn sử Việt?
Để học sinh chỉ thuộc lịch sử Tàu
Nếu cháu con không nhớ về nguồn cội
Nghìn năm sau, đất nước sẽ về đâu?

Trả lời đi hỡi “anh hùng dân tộc”!
Tại sao ngươi nỡ phản bội Ngô Vương?
Giương ngọn cờ “vì tự do độc lập”
Mà rước Tàu sang giày xéo quê hương

Cớ sao dựng Tượng Ta làm chỗ dựa?
Để chúng bay dâng Tàu cộng Biển Đông
Dâng Hoàng Sa, dâng Tây Nguyên, Vũng Áng
Dâng giang sơn gấm vóc của Vua Hùng!

Chúng bay đừng tưởng trẫm nay về cõi
Nên không hay bay lừa dối đồng bào
Bằng khẩu hiệu “vì Việt Nam độc lập”
Mà xây đền thờ Khổng Tử, thờ Mao…

Khi đất nước bước sang Thời Hội Nhập
Có Nhân Quyền, có Dân Chủ Tự Do
Trẫm muốn được thấy các ngươi quay lại
Với muôn dân để dựng lại cơ đồ!

Hà Nội, 1/1/2016
Đặng Huy Văn
 

1 nhận xét: