Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012

RÕ ĐÂY QUỶ KẾ GIẶC TÀU

Lời Tác Giả: Đọc bài viết “Cứ hồ sơ dân Nghệ xin việc là tôi loại ngay…” đăng trên tờ báo điện tử Kiến Thức của Liên hiệp các Hội Khoa Học Kỹ Thuật Việt Nam ngày 14/10/2012, tôi linh cảm có một sự gì đó thật khác thường trước ngày Hội Nghị TW 6 bế mạc! Lạ nữa là khi trang báo mạng của Hội Đồng Hương Hà Tĩnh tại TP HCM vừa đăng một bài viết phản đối bài viết trên của Kiến Thức thì lập tức bị đánh sập mạng! Vậy tôi có dự cảm, phải chăng có một thế lực nào đó đã bỏ tiền thuê báo ĐT Kiến Thức viết và đăng bài này? Vì theo tôi một mình tờ báo điện tử Kiến Thức không đủ “đức” và đủ “tài” để có thể đánh phá một trang mạng khác!

Tôi cho rằng, bài viết đó có nhiều mục đích. Nhưng mục đích chính là kích động sự hận thù và chia rẽ dân tộc của bè lũ Việt Gian bán nước để làm cho nước ta nhanh chóng yếu đi nhằm giúp kẻ thù truyền kiếp của dân tộc sớm thôn tính được nước ta để đưa “Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống” mau chóng trở thành “Hoàng Đế” của Việt Nam.


RÕ ĐÂY QỦY KẾ GIẶC TÀU!

Ai thèm chấp lũ đười ươi
Mình đầy lông lá chê người nhiều lông
Chấp gì lũ quạ chê công
Chẳng biết ăn diện cho chồng cho con
Chấp gì bồ hóng chê son
Ngọng chê ca sĩ hát không rõ lời
Chấp gì chuột chũi chê dơi
Bay lượn trên trời không giỏi rúc phân
Chấp gì một giải Sông Ngân
Chê Trăng đơn chiếc vẫn nhăn răng cười
Chấp gì lũ Kiến dở hơi
Của phường lẻo mép ngồi chơi nói càn
Không chừng Thức quá hóa gàn
Nói nhăng nói cuội nói quàng nói xiên!

Phải chăng Kiến Thức được tiền?
Nhằm gây kích động vùng miền ghét nhau
Rõ đây qủy kế giặc Tàu
Rẽ chia đất nước để vào xâm lăng
Vì tham nén bạc, cân vàng
Mà đem nước Việt trao dâng nước Tàu
Hãy mau tỉnh ngộ đồng bào!
Ngàn năm Bắc Thuộc khổ đau đủ rồi!
Ích Tắc, Chiêu Thống tanh hôi
Cam tâm bán nước để đời vinh thân
Xéo dày áp bức nhân dân
Núi, Sông, Biển, Đảo nghìn năm rủa nguyền!

 Hà Nội, 18/10/2012
Ts. Đặng Huy Văn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét